Opvang van 0 tot 3 jaar - Betaalbaar voor iedereen!

Snuffel is open van 07.00u tot 18.00u.  Alle sluitingsdagen worden steeds in de maand december meegedeeld. 

 

Sluitingsdagen 2022

 

maandag 4 april t.e.m. maandag 11 april: vakantie

maandag 18 april: feestdag Paasmaandag

donderdag 26 mei t.e.m. vrijdag 27 mei: Hemelvaartvakantie incl. feestdag

maandag 6 juni: feestdag Pinkstermaandag

vrijdag 1 juli t.e.m. maandag 4 juli: vakantie

donderdag 21 juli: Nationale feestdag

maandag 1 augustus t.e.m. maandag 15 augustus: vakantie incl. feestdag OLV Hemelvaart

vrijdag 26 augustus t.e.m. dinsdag 30 augustus: vakantie

maandag 31 oktober t.e.m. vrijdag 4 november: vakantie incl. feestdag Allerheiligen

vrijdag 11 november: feestdag Wapenstilstand

maandag 26 december t.e.m. vrijdag 30 december: vakantie