--- Opvang van 0 tot 3 jaar ---

Voor ons kinderdagverblijf begint een parkeerverbod richting Lichtaartseweg.  Ouders die hun kindje brengen of ophalen krijgen echter een uitzonderlijke toestemming om toch te parkeren op de niet-parkeer-zone.  Dit voor de tijd die nodig is om het kindje af te zetten of op te halen, onder de regel van "laden en lossen".  Ben je van plan om nog boodschappen te doen of een langer gesprek aan te gaan, parkeer je best daar waar parkeren wel toegelaten is.